Český underground


Proč český? Je něčím odlišný? Rozhodně ano. Vychází z bohatého kulturního dědictví naší země a sdružuje nejen vymykající se odbojné a rebelující jedince, ale sdružuje osobnosti i osoby všech možných zaměření, různého vzdělání i politických názorů. V dobách komunismu byl oázou a záchranou pro ty nesouhlasící s režimem. Podporuje tvůrčí snahy a schopnosti těch méně průbojných. V této společnosti je každému úplně lhostejné, zda jste dělník, vědec či maminka na mateřské. Je také docela jedno, jak jste oblečení, ačkoli „tesilky“ či oblek, by asi vzbudily úsměv.
muž na lavičce
Historie.
Není jednoduché určit, kdy tento proud u nás vznikl, a kdy ho takto někdo pojmenoval. Víme však, že to bylo úzce propojeno s hnutím hippies v šedesátých letech. U nás ovšem nebyl nepřítelem číslo jedna zlý kapitalista a konzumní společnost, ale komunismus a restrikce s ním související. Touha po svobodném čtení, hraní i jiném způsobu vzdělání vedla ke vzniku velice různorodých skupinek. Pořádaly se tajné festivaly, výstavy obrazů a fotografií i vzdělávání nebo čtení v bytech. Všechny tyto činnosti byly pod neustálým bdělým okem STB, akce někdy rozehnala policie – tedy tehdy Veřejná bezpečnost a organizátoři často čelili krutým výslechům a byli i zavíráni. Vyvrcholením této činnosti byla beze sporu Charta 77.
Současnost.
Co může přinést tento styl, nebo způsob života v současném světě, kdy třídní nepřítel zmizel a problémy jsou zcela odlišné? Mnoho přátel, jiné hodnoty než jsou ty konzumní, spoustu zážitků a určité uvolnění. V tomto zrychleném světě to nejsou hodnoty zase tak zanedbatelné.
dav na koncertě
A jak se přidat či zúčastnit?
Je to naprosto jednoduché. Stačí si zadat heslo „underground“ na vyhledávači a vyrazit na některý festival, výstavu či akci ve vašem okolí. Je opravdu naprosto jedno, jak jste oblečení a kdo jste. Doby, kdy byly vizitkou dlouhé vlasy a korálky již dávno pominuly.
Je zde snad jen jediné nepsané pravidlo. TOLERANCE.